İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #553917

I. Nesnesi olgulardır.

II. Temelinde pozitivist düşünce yatar.

III. Başta belirlenen araştırma yöntemi sürece göre sonradan değiştirilebilir.

IV. Değerlerden bağımsızdır.

Hangileri nicel araştırmalarda geçerli olan özelliklerdir?


I ve II

II, II ve IV

I, II ve IV

I, II ve III

I ve II


Yanıt Açıklaması:

Nicel araştırma başta belirlenen yönteme bağlı kalır. Yöntem, araştırmanın nasıl yapılacağına ilişkin bir kılavuz olarak tanımlanır ve nicel araştırmalarda planlanan yöntemin dışına pek çıkılmaz, en azından çıkmamaya özen gösterilir. Yöntemde araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması gibi boyutlar yer alır. Bu boyutların her biri sistem bütünlüğü içinde tasarımlandığı için herhangi birinde yapılacak değişiklik çalışmanın tümünü farklılaştırabilir. Araştırma başladıktan sonra ortaya çıkacak yöntemsel sapmalar bilimselliği zedeleyeceğinden nicel araştırmalarda en çok dikkat gerektiren bölümün yöntem olduğu söylenebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum