İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554483

I. İletişim teknolojilerinin evrimiII. İletişimin temel bileşenleriIII. İdeolojik paradigmalarIV. Süreç ve göstergebilimV. Sosyo-ekonomik değişimlerYukarıdakilerden hangileri, iletişim araştırmalarının tarihini değerlendirirken temel alınabilecek ölçütlerdendir?


I, II ve IV

 

I, III ve V

 

I, II, III ve IV

 

I, II, III ve V

 

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

İletişim araştırmaları tarihinin geniş bir bölümü çok çeşitli bilim dallarında gerçekleştirilmiş olan araştırmalarda iletişimin değişik boyutlarını konu edinen çalışmaların tarihi şeklindedir. Bu da iletişim araştırmalarını incelemede bazı sıkıntıları birlikte getirmektedir. Bu nedenle iletişim araştırmalarının tarihini değerlendirirken temel alınacak ölçütler belirlenmiştir. Bunlar; iletişim teknolojilerinin evrimi, iletişimin temel bileşenleri, ideolojik paradigmalar ile süreç ve gösterge bilimdir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum