İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #565583

Bireylerin, nesnelerin ve olayların sistematik bir biçimde izlenerek betimlendiği nitel araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlem

Görüşme

Odak grup görüşme

Döküman inceleme

Anket


Yanıt Açıklaması:

Gözlem; bireylerin, nesnelerin ve olayların sistematik bir biçimde izlenerek betimlenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum