İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71981

I. Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı II. Proje Pazarları Destekleme Programı III. TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı IV. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Yukarıdakilerden hangisi/hangileri "Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri" arasında sayılabilir?


I ve II
I, II, III
II, III, IV
I, III, IV
I, II, III, IV

Yanıt Açıklaması: Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri: Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı, Proje Pazarları Destekleme Programı, TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı, KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı,
Yorumlar
  • 0 Yorum