İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72097

Nvivo isimli bilgisayar yazılımının içerik analizi çalışmasındaki temel işlevi nedir?


Tema ve Kategorilerin Tanımlanması
Nitel Verilerin Sayısallaştırılması
Nitel Verilerin Kodlanması
Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Analiz Sağlamasının Yapılması

Yanıt Açıklaması: Nitel veriler çeşitli bilgisayar programları yoluyla da daha ayrıntılı bir biçimdesayısallaştırılabilir. Eskiden bu tür bilgisayar programlarının Türkçe destekleri yoktu ve Türkçe yapılan araştırmalarda bu tür bilgisayar programları kullanılamıyordu ancak günümüzde çoğu bilgisayar programı dilimizi desteklemektedir. Bu programlar arasında en popüler olanı da NVivo isimli bilgisayar yazılımıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum