İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1198575

I.Habermas

II.Adorno

III.Marcuse

IV.Lippmann

V.Marks

VI.Boudrillard

  

Yukarıdakilerden hangileri kapitalist sistemin eleştirisinin yapıldığı Frankfurt Okulu'nun temsilcileri sayılabilir?


I, II, III

IV, V, VI

I, III, V

II, IV, VI

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Frankfurt Okulu Weil tarafından 1923 yılında Almanya’da kurulmuştur. Okul, başlangıçta ekonomi politik alanında disiplinlerarası çalışmalar yapmayı amaçlamış olsa da özellikle 1931 yılından itibaren Horkheimer’in önderliğinde felsefe, kültür ve medya alanına yönelmiştir. Felsefeci olan Marcuse 1932 yılında, disiplinlerarası çalışan Adorno ise 1939 yılında okula katılmıştır 1933 yılında Hitler’in egemenliğinin güçlenmesi ile Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü üyeleri Amerika’ya giderek New York’a yerleşmişlerdir. 1949 yılında Horkheimer Frankfurt’a geri dönmüştür. Frankfurt Okulu’nda 1930-1950 arasında Horkheimer, 1950-1970 döneminde Adorno ve Marcuse, 1970’den sonra da ağırlıklı olarak Habermas’ın görüşlerinin etkili olduğu görülmektedir. Sayılan diğer isimlerin (Lippmann, Marks, Boudrillard) Frankfurt Okulu ile bir ilgisi yoktur.

Yorumlar
  • 0 Yorum