İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #406726

Aşağıdakilerden hangisi Ön-Test araştırmalarının faydalarından biri değildir? 


Ürün ya da reklam bütçesini yeniden gözden geçirebilme 
Reklamın satın alma eğilimini ne derece değiştirilebileceğinin etkisini belirleme 
Tüketicinin demografik özelliklerini öğrenme 
Reklamın hedef kitle üzerinde yarattığı etkiyi görebilme 
Gerekiyorsa ürün ya da materyali revize etme 

Yorumlar
  • 0 Yorum