İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #417471

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin son aşamasıdır? 


Verilerin toplanması
Verilerin kodlanması
Temaların bulunması 
Kodların ve temaların organize edilmesi
Bulguların yorumlanması

Yorumlar
  • 0 Yorum