İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #553999

1. Yöntem 2. Alanyazın taraması 3. Bulgular ve yorum 4. Sonuçlar ve öneriler 5. Giriş Yukarıda sıralanan bölümler bir araştırma raporunda hangi sırayla yazılır?


5-1-2-3-4

 

5-2-1-3-4

 

5-3-1-2-4

 

5-1-3-2-4

 

5-3-4-1-2


Yanıt Açıklaması:

Araştırmanın niteliğine göre belirli ölçülerde farklılaşmakla birlikte, tipik bir nicel araştırmanın raporu genelde beş¸ bölüm içerir. Bunlar sırasıyla giriş, alanyazın taraması, yöntem, bulgular ve yorum, sonuçlar ve öneriler olarak belirtilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum