İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554985

  1. Tekrarlanabilir olması
  2. Ölçülemez değişkenlerden oluşması
  3. Eleştiriye kapalı olması
  4. Sınanabilir olması
  5. Birikimli olması

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri bilimsel bilgiyi alternatif bilgi kaynaklarından ayıran özelliklerdendir?

 


I-II-III

 

I-III-IV

 

I-IV-V

 

II-III-IV

 

III-IV-V


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel bilginin temel ayırt edici özellikleri, gözlenebilir olgularla ilgili olması, ölçüm sonuçlarına dayanması, tekrarlanabilir, sınanabilir, eleştirel ve birikimli olmasıdır. Bu ayırt edici özellikler nedeniyle bilimsel bilgi; güvenilir, geçerli, nesnel ve genellenebilir olma vasıflarına kavuşur.

Yorumlar
  • 0 Yorum