İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #569689

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biridir?


Hazır örnekleme

Kota örneklemesi

Amaçlı örnekleme

Odak küme örneklemesi

Sistematik örnekleme


Yanıt Açıklaması:

Olasılıklı örneklemede, örneklemin evreni temsil etme olasılığına dikkat edilerek seçim yapılır. Olasılıklı örnekleme evrendeki tüm öğelerin örnekleme seçilme şansının eşit olmasını gerektirir. Nicel araştırmalarda örneklem istatistiği yoluyla evrene ilişkin parametreler kestirilmeye çalışıldığı için örneklemin evreni temsil edebilme olasılığının yüksek olması özellikle önemlidir. Olasılıklı örneklemede araştırmanın amacına ve evrenin özelliklerine bağlı olarak yansız örnekleme, sistematik örnekleme, kümesel örnekleme ve tabakalı örnekleme yöntemleri sıkça kullanılmaktadır. Seçenekler arasındaki sistematik örnekleme de olasılıklı örnekleme yöntemleri arasındadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum