İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #592119

(ı)-Donanım (bilgisayarlar, ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinaları) (II)-Personelin Aylık ücretleri (araştırma asistanlığı, sekreterlik ve yöneticilik desteği) (III)-Sağlık harcamaları. Yukarıda verilen maddelerden hangileri bir araştırma için herhangi bir fona başvuruluyorsa maliyetlendirilmesi gereken maddelerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Bir araştırma sürecinde bütçelenmesi gereken noktalar veya eğer bir araştırma için herhangi bir fona başvuruluyorsa maliyetlendirilmesi gereken maddeler aşağıda verilmektedir.
• Personelin Aylık ücretleri (araştırma asistanlığı, sekreterlik ve yöneticilik desteği)
• Donanım (bilgisayarlar, ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinaları)
• Sarf malzemeleri (yazılım, video ve ses kasetleri).
• Kitaplar. Telefon, baskı, ofis harcamaları, fotokopi, kütüphane talepleri, posta bedelleri dahil sürdürme masrafları ya da genel masraflar
• Araştırma bölgesi ve konferanslara seyahat ve ilgili günlük harcamalar.
• Deneklere ödemeler ve deneklerin harcamaları
• Bir proje danışmanlığı grubuna ya da bireysel danışmanlıklar için ödemeler.
• Personel sağlama için ilan giderleri.
• Ticari yayınevlerine ödemeler veya belirli dergilerin talep ücretleri olasılıkları dahil, baskı ve yayımlama masrafları.

Yorumlar
  • 0 Yorum