İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1124517

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin temel ayırt edici özelliklerinden biridir?


Gözlenemez olgularla ilgili olması

Tekrarlanamaz olması

Eleştirel ve birikimli olması

Sınanamaz olması

Öznel yargılara dayalı olması


Yanıt Açıklaması:

Doğru yanıt C seçeneğidir. Çünkü, bilimsel bilginin temel ayırt edici özellikleri, gözlenebilir olgularla ilgili olması, ölçüm sonuçlarına dayanması, tekrarlanabilir, sınanabilir, eleştirel ve birikimli olmasıdır. Bu ayırt edici özellikler nedeniyle bilimsel bilgi; güvenilir, geçerli, nesnel ve genellenebilir olma vasıflarına kavuşur. Bu vasıflara sahip bilimsel bilgi üretimi ilk adımdan sonuna kadar titiz bir süreç gerektirir.

Yorumlar
  • 0 Yorum