İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #402875

Örneklemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Evrenin genel özelliklerini yansıtmalıdır. 
Evren büyüklüğüne kıyasla yeterli sayıda olmalıdır.
Evren genelinden daha yüksek sayıda olmalıdır.
Evren niteliğine uygun bir yapıda olmalıdır.
Evrenin bütününü temsil niteliği taşımalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum