İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #564690

Aşağıdakilerden hangisi seçilen araştırma konusunun başarısını etkileyen faktörlerden biri değildir?


Konunun araştırılabilir olması

Elde edilen sonuçların kuram veya uygulamaya katkı sağlaması

Araştırma ekibinin büyüklüğü

Konunun gerek kurumun, gerekse akademik çevrelerin beklentileri ile uyum içinde olması

Konunun özgünlüğü


Yanıt Açıklaması:

Seçilen araştırma konusunun başarısını belirleyen faktörler: araştırma konuları araştırılabilir olması, araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen sonuçların kuram veya uygulamaya bir katkı sağlaması, uygulama ya da kuramsal anlamlılığa bağlı olarak araştırma konuları özgün olması, seçilen araştırma konusu gerek kurumun, gerekse akademik çevrelerin beklentileri ile uyum içinde olması ve araştırmacının yeterlilikleridir. Araştırma ekibinin büyüklüğü bu faktörlerden değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum