İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570275

“Akademik kitaplarda açıklanan olguların pek çoğunun ilk paragrafı; olgunun kavramsal tanımı üzerinde “tam bir uzlaşı olmadığının” belirtilmesiyle başlar.” Bunun temel sebebi nedir?


Bilim insanlarının yaptığı çalışmaları sahiplenmeleri

Bilim insanlarının eleştirel ve çok yönlü bakabilme çabası

Bilim insanlarının aralarındaki rekabet

Bilim insanlarının muhalif karaktere sahip kişiler olmaları

Bilim insanlarının çalışmalarının güvenirliğinin düşük olması


Yanıt Açıklaması:

Bilim alanında yapılan çalışmalar sonucu olgulara ait kesin ve mutlak tanımlamalar yoktur. Çünkü çalışmaların süreğenliği, bilim insanlarını olgularla ilgili daha gelişkin kavrayışlara ulaşmak için hep daha derine ve daha uzağa, eleştirel ve çok yönlü bakabilme çabası söz konusudur. Bilim insanlarını çalışmaları nesnel verilere dayanır bu nedenle güvenilirliği düşük değildir. Bilim nesnel bir alan olduğu için araştırmacıların karakterlerinin ve aralarındaki kişisel ilişkilerin de bu durum üzerinde bir etkisi yoktur. Bilim insanlarının çalışmalarını sahiplenmelerinin de olguların mutlak olmayan tanımlarıyla bir ilgisi yoktur.

Yorumlar
  • 0 Yorum