İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #570381

“Ailenin gelir düzeyi” ve “çocukların giyim kuşamı” arasında var olan ilişkide “çocuğun markalara karşı bir ilgisinin olması/olmaması” aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Bağımlı Değişken

Moderatör Değişken

Mediatör Değişken

Bağımsız Değişken

Teori


Yanıt Açıklaması:

Bağımlı ve bağımsız değişken arasında öngörülen ilişkinin yapısında değişikliğe neden olma potansiyeline sahip “farklı gözlem kategorilerine” moderatör değişken denir. Aile geliri ve çocukların giyim kuşamı ile çocuğun marka takıntısı olup olmaması arasında doğrudan bir ilişki (korelasyon) yoktur. Ama “ailenin gelir düzeyi” ile “çocukların giyim kuşamı” arasındaki ilişki çocuğun markalara karşı ilgisi olması ya da olmamasına göre farklılaşabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum