İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1125330

I.Amaç

II.Kapsam

III.Yöntem

IV.Geçerlilik

Bir bilimsel araştırmada yukarıdakilerden hangisinin hangisini belirlediğine ilişkin sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?


I, II, III, IV

II, I, III, IV

IV, I, II, III

III, I, IV, II

II, IV, I, III


Yanıt Açıklaması:

Bir bilimsel araştırmada amacın kapsamı belirlediği, kapsamın gözlem tasarımını (yöntemi) etkilediği ve yöntemin de bulguların geçerliliğini etkilediği söylenebilir. Bu durumda doğru sıralama şu şekildedir: I, II, III, IV

Yorumlar
  • 0 Yorum