İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1126180

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırmalarda nesnelliği konusuyla ilgili doğru bir ifade değildir?


Öznel bakış açılarına sahip farklı araştırmacıların, belirli sistematik gözlem teknikleri yoluyla aynı sonuca ulaşabilmelerini sağlamak.

Bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumudur.

Araştırma gözlem sürecinin tekrarlanabilir nitelikte raporlanması önemlidir.

Araştırmasında uyguladığı gözlem teknik ve süreçlerini tekrarlanabilir nitelikte raporlamak.

Sosyal bilimlerdeki nesnellik argümanını araştırmacının nesnelliğiyle ilişkilendirmek doğru olur.


Yanıt Açıklaması:

Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum