İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1258013

"Toplumsal yaşamda kültürün bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini, tüketim sürecinde tüketicilerin rollerini belirlemede ...........'nin iletişim araştırmalarına katkıları çoktur."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?


Sosyoloji

Psikoloji

Felsefe

Dil bilimi

İlahiyat bilimi


Yanıt Açıklaması:

"Toplumsal yaşamda kültürün bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini, tüketim sürecinde tüketicilerin rollerini belirlemede sosyolojinin iletişim araştırmalarına katkıları çoktur."

Sosyolojinin konusu ise toplum ve toplumsal yaşama ait olgu ve olaylardır. İletişim araştırmalarda pek çok konuyu toplumsal yaşamı göz ardı etmeksizin incelemek gerekmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum