İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #552997

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmamış görüşmelerde görüşmecinin sahip olması gereken yeterliliklerden birisi değildir?


İncelenen konu hakkında bilgi sahibi olmak

Değişen durumlarda hızlı karar alabilmek

Farklı ortam ve durumlarda insanlarla kolay iletişim kurmak

Soruları çabuk ifade etmek

Katılımcıyı araştırmanın bağlamı dışına yönlendirmek


Yanıt Açıklaması:

Görüşmenin başarısı, katılımcıları araştırmanın bağlamı dışında değil içinde tutmaktır. Bağlam dışı görüşmelerin veya bilgilerin araştırmaya bir yararı olmayacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum