İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554852

Aşağıdakilerden hangisi retoriğin logos boyutuyla ilgilidir?

 


Karakter

 

Çekicilik

 

Mantık

 

Güvenirlik

 

Erdem


Yanıt Açıklaması:

Retoriğin Ethos, Pathos ve Logos boyutları iletişimin temel öğeleri olan kaynak, alıcı ve kanal gibi kavramların o dönemde çözümlendiğini göstermektedir. Ethos kaynağın güvenirliği ve karakterini, pathos hedef kitle açısından çekicilik ve erdemi, logos ise aklı ve mantığı temsil etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum