İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #558324

Verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne denir?


Birincil veri

İkincil veri

Bilgi

Bulgu

Hipotez


Yanıt Açıklaması:

Bulgu; verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuçtur. Veriler ham halleriyle bulgu olma niteliğine kavuşamazlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum