İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71382

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi bağımsız değişkeni açıklamaktadır?


Değişkenler arasındaki ilişkinin yönüne ve gücüne etki eden değişken
Belirli bir sonucun nedeni olan ve sonucun durumu üzerinde değişime neden olan değişken
Bir nedene bağlı olarak durumu değişen değişken
Değişkenler arasındaki ilişkinin şiddetini değişkenlerle olan farklı ilişkisi nedeniyle azaltan veya ortadan kaldıran değişken
Değişkenler arasındaki ilişkinin yapısına farklı etki eden değişken

Yorumlar
  • 0 Yorum