İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72108

Yüksek lisans ve doktora tezleri hangi fon kaynağı tarafından desteklenmektedir?


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Destekleri
Bilimsel Araştırma Projeleri Fonları
Avrupa Birliği Fonları
Sivil Toplum Kuruluşu Destekleri
Bilim ve Toplum Proje Destekleri

Yanıt Açıklaması: Ülkemizde üniversiteler akademisyenlerin bilimsel araştırma projelerine destek sağlamaktadırlar. Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama Yüksek Öğretim Kurumu’nun 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Öğretim elemanları BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler. BAP fonları ile aşağıdaki alanlardaki araştırma projelerine fon sağlanabilmektedir: • Lisansüstü tez projeleri: Yüksek lisans ve doktora tezlerine yönelik olarak verilen fonlardır. ? • Genel amaçlı projeler: Genel amaçlı projeler, doğrudan bir akademik dereceye yönelik olmayan, teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunabilecek özgün çalışmalardır. Kalkınma Planı hedeflerine, ülke ve/veya üniversitenin bilim ve teknoloji politikalarına uygun projeler, sanayi kuruluşları, diğer üniversiteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, vb. ile ortak yürütülen projeler ile disiplinlerarası projeler bu kapsamda öncelikli olarak değerlendirilir. ?
Yorumlar
  • 0 Yorum