İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1396745

Nicel araştırmalarda olayların benzer koşullar altında belirli bir düzenlilik ve tutarlılık göstereceği varsayıldığından daha önce yapılan bir araştırmanın benzer bağlamlarda yeniden yapılabileceği düşünülür.

Bu açıklama aşağıdaki nicel araştırma özelliklerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?


Nicel araştırmada kesin olduğu varsayılan sonuçlara ulaşılır

Nicel araştırma yinelenebilir

Nicel araştırmada sorun net olarak tanımlanmıştır

Nicel araştırma genellemelere ulaşmayı hedefler

Nicel araştırma genellikle tümdengelimci bir yaklaşım izler


Yanıt Açıklaması:

Nicel araştırmaların özelliklerinden biri yinelenebilir olmasıdır. Bazen yeni bir örneklem alınarak, bazen değişkenlerde küçük bir değişikliğe gidilerek, bazen aynı yapıyı ölçen paralel nitelikli araçlar kullanarak, bazen de aynı deneklerden güncel veriler toplayarak daha önce yapılmış bir araştırma yinelenebilir; buna yineleme çalışması (replication study) denir. Nicel araştırmalarda olayların benzer koşullar altında belirli bir düzenlilik ve tutarlılık göstereceği varsayıldığından daha önce yapılan bir araştırmanın benzer bağlamlarda yeniden yapılabileceği düşünülmesi de bu yinelenebilirlikle ilgilidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum