İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #418569

Barelson’a göre içerik analizi aynı zamanda ne tür araştırma grubuna girer?


Nitel
Nicel
Sayısal
Tarihi
Deneysel

Yorumlar
  • 0 Yorum