İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #552087

İçerik analizi sürecinin “verilerin anlamlı bölümlere ayrılması olarak” tanımlanan aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Verilerin kodlanması

Temaların bulunması

Kodların organize edilmesi

Temaların organize edilmesi

Bulguların Yorumlanması


Yanıt Açıklaması:

Verilerin kodlama süreci, verilerin anlamlı bölümlere ayrılması olarak tanımlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum