İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #552190

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma konularına örnektir?


İnternetteki belli alışveriş sitelerine hangi yaştan kaç kişi girmektedir?

Alışveriş sitelerinden en çok hangi ürünler alınmaktadır?

Açıköğretim öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma nedenleri nelerdir?

Suriye’den göç eden kadınlar arasındaki okuma yazma oranı nedir?

Suriye’li göçmen çocuklar arasında okula gitme oranı nedir?


Yanıt Açıklaması:

Nitel araştırma daha çok bir olgunun varlığına ve anlamına yönelirken, nicel araştırma bir olgunun ne derece var olduğuna, başka bir deyişle araştırılan konunun sayısal özelliklerine yönelmektedir. Örneğin, nicel bir araştırmayla televizyon izleyicilerinin hangi programları tercih ettikleri ya da yaş gruplarına göre izlenen program türleri belirlenebilir. Nitel bir araştırmayla ise, izleyicilerin neden o programları tercih ettikleri ve nasıl anlamlandırdıkları incelenebilir. "Açıköğretim öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma nedenleri nelerdir?" sayısal verileri değil sosyal medyayı kullanma nedenlerini sorguladığı için nitel araştırmalara örnektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum