İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #553500

I. Verilerin kodlanması

II. Bulguların yorumlanması

III. Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması

IV. Temaların bulunması

Yukarıda karışık halde verilen içerik çözümlemesinin aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


I, II, III, IV

IV, III, I, II

III, IV, II, I

I, IV, III, II

I, III, IV, II


Yanıt Açıklaması:

İçerik analizinin aşamaları verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması ve bulguların yorumlanması şeklindedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum