İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #582808

  • I. Uygun bulunan projelerin desteklenmesi
  • II. İlgili üniversitenin proje birimine proje önerisinin sunulması
  • III. Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi
Bilimsel Araştırma Projeleri'nin (BAP) desteklenmesi bağlamında yukarıda verilen adımların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


I-II-III

II-I-III

I-III-II

II-III-I

III-II-I


Yanıt Açıklaması:

BAP başvuruları proje önerisini sunulması ile başlar. BAP projelerine başvurular ilgili üniversitelerin proje birimlerine ya da başvuruları almak için görevlendirilmiş birimlerine yapılır. Başvurular komisyonca değerlendirilir. Proje önerileri özgün değer, yapılabilirlik ve yaygın etki boyutlarında değerlendirilmeye alınır. Ayrıca proje; bütçesi, tamamlanma süresi gibi konularda da değerlendirilir. Komisyon tarafından uygun bulunan projeler desteklenir. BAP başvurularında, bütçe formları, gelişme raporları, sonuç raporları gibi belgelerin hazırlanması gereklidir. Ayrıca eğer proje kapsamında hizmet ya da makine – teçhizat alımları gerçekleştirilecekse proforma faturaların hazırlanması da gereklidir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum