İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71927

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) kapsamında yapılan bir proje başvurusunun komisyon tarafından onaylanması için gerekli değildir?


Projenin özgün olması
Projenin yapılabilir olması
Projenin disiplinlerarası olması
Proje bütçesinin karşılanabilir olması
Proje süresinin uygun olması

Yanıt Açıklaması: Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) kapsamında fon sağlanan "Genel Amaçlı Projeler" değerlendirilirken disiplinlerarası projelere öncelik verilmektedir. Ancak bu, projenin disiplinlerarası olması gerektiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca yine BAP kapsamında fon sağlanan "Lisansüstü Tez Projeleri" değerlendirilirken böyle bir öncelik yapılmamaktadır. Sonuç olarak projenin disiplinlerarası olması bir gereklilik değil, Genel Amaçlı Projeler'e başvurulacak ise bir artıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum