İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72013

Günlük tutma, kişi ölçer ve grup ölçer gibi ölçüm yöntemleri hedef kitlenin hangi mecradaki davranışlarını araştırmak için kullanılır?


Televizyon
Radyo
Gazete
Dergi
İnternet

Yanıt Açıklaması: TV izleme araştırmaları, genellikle özel araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalardır. Bu araştırmalarda öncelikle hedef kitleyi temsil edecek nitelikte bir örneklem oluşturularak bir televizyon paneli yapılandırılır. TV izleme araştırması, örneklemin televizyon izleme kalıplarını projekte ederek günün ve haftanın farklı saatlerindeki televizyon izleyicilerinin büyüklükleri hakkında bilgi sağlar. İzleyicilerin izledikleri programları ne derece beğendiklerinin ölçülmesi de bu çalışmada ölçülebilmektedir. TV izleme araştırmaları büyük bütçeli araştırmalardır. Kullanılan ölçüm yöntemleri günlük, grup ölçer ve kişi ölçer olmak üzere üç farklı yapıdadır. Bu kavramları açıklayacak olursak; Medya araştırması günlüğü, katılımcıların yapılandırılmış bir formda kendi televizyon izleme kayıtlarını yazmaları demektir. Bir hafta boyunca günlük tutulur. Haftanın gününe, saatine göre kanal ve program isimleri not alınır. Günlükler hanehalkı bazında tutulur. Daha sonra araştırmacılar günlükleri çözümleyerek rapor hazırlar. Grup ölçer, panel araştırması biçiminde uygulan bir yapıdadır. Bu araştırmada belirli özelliklere göre seçilen hanelerin evlerindeki televizyonlara bir ölçüm cihazı takılır. Ölçüm cihazı televizyonun açılması ile birlikte kayda başlar. Günün belirli saatlerinde ölçüm cihazından telefon hatları yardımı ile bilgiler çekilir. Böylece hangi televizyon kanallarının, hangi programların hangi saatlerde ne kadar izlendiğini ölçebilmek mümkün olur. Kişi ölçer ise grup ölçerin özel bir halidir. Kişi ölçer yönteminde televizyon başına geçen her bir aile üyesi elektronik aygıtın kumandasıyla kendisine ait numarayı girer ve televizyon izlemeye başlar. Böylece o an kimin televizyon karşısında olduğunu anlamak mümkün olacaktır. Panel üyelerine yönelik bireysel analizlere buradaki verileri kullanarak ulaşmak mümkün olur. Türkiye’deki uygulaması özel araştırma şirketleri tarafından yürütülmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum