İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72049

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma modellerinden biridir?


Nedensel karşılaştırma modeli.
Tematik algı testi modeli.
Kategorik biçimlendirme modeli.
Yönlendirilmiş imgeleme modeli.
Projektif teknik modeli.

Yanıt Açıklaması: Nedensel karşılaştırma modeli. Bu modelde önceden oluşmuş bir değişkene bağlı olarak grupların belirli bir özelliği ya da performansı arasındaki farklılıkların karşılaştırılması yapılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum