İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1377397

Aşağıdakilerden hangisi İlişkisel Araştırma Modeline ait özelliklerden biridir?  


Önceden oluşmuş bir değişkene bağlı olarak grupların belirli bir özelliği ya da performansı arasındaki farklılıkların karşılaştırılır

Var olan durum değişkenler arasındaki ilişkilere bağlı olarak tanımlanmakta ya da açıklanmaktadır

Karşılaştırılan gruplardan birinde önceden bir farklılık oluşmuştur ve bu farklılığın sonuçları gerçekten etkileyip etkilemediğine bakılmaktadır

Bu model ile bağımsız değişkenin bağımlı değişkene olan etkilerinin yanı sıra bağımlı değişkeni oluşturan değişkenlerin belirlenmesi de olanaklıdır

Bağımsız değişkenlerdeki farklılıkların grupların bağımlı değişken ölçümlerinde
ne tür değişimlere neden olduğu araştırılmaktadır


Yanıt Açıklaması:

Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum