İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1401945

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmaların özellikleri için yanlış bir kavramdır?


Nicel araştırmanın nesnesi olgulardır.

Nicel araştırma indirgemecidir.

Nicel araştırma genellemelere ulaşmayı hedefler.

Nicel araştırma yinelenemez.

Nicel araştırmada syısal veriler toplanır.


Yanıt Açıklaması:

Nicel araştırmalarda olayların benzer koşullar altında belirli bir düzenlilik ve tutarlılık göstereceği varsayıldığından daha önce yapılan bir araştırmanın benzer bağlamlarda yeniden yapılabileceği düşünülür. bu nedenle doğru yanıt d şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum