İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #417463

Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade edilmesinde bazı aşamalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi  “Analiz biriminin saptanması ” aşamasından sonra gelmektedir? 


Tema ve kategorilerin tanımlanması
Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde denenmesi
Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi
Gözden geçirilmiş tema ve kategorilerle başka bir örnek veri setinin kodlanması
Verinin tümünün kodlanması ve yüzdelerin hesaplanması

Yorumlar
  • 0 Yorum