İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #565340

İçerik analiziyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İletişim araştırması yöntemi olarak kullanılması İkinci Dünya Savaşı ile başlamaktadır.

Berelson’a göre içerik analizi nesnel, sistematik ve nitel bir yöntemdir.

Yöntem 4 aşamadan oluşmaktadır.

Kitle iletişim araçlarında yer alan görsel mesajlara uygulanmaktadır.

İletişim araştırmalarında sık kullanılan bir yöntemdir.


Yanıt Açıklaması:

İçerik analizinin kullanımı görsel mesajlarla sınırlı değildir. Bu yöntem kitle iletişim araçlarında yazılı, görsel işitsel olmak üzere hemen hemen tüm mesajların çözümlenmesinde kullanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum