İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71951

Habermas, "Kamusallığın Yapısal Dönüşümü" isimli kitabında yaptığı eleştirel yaklaşımda, neyi vurgulamaktadır?


İletişim aracından gelen örtük bir baskı olduğunu ve iletişim aracının bireydeki imajının güvenirlik yoluyla alıcıların seçimini etkilediğini
Televizyonun merkezileşmiş öykü anlatma sistemi olarak gerçek ilişkilerin yerini aldığını, gelecekteki olası tercih ve kullanımları etkileyen tutum ve değerleri ekip yetiştirdiğini
Kodlama-kodaçma çalışmasında anlamın üretilmesi sürecinde egemen okumanın baskın olduğunu
Bilim ve teknolojinin bireysel bilincin gelişimine olumsuz yönde etkide bulunduğunu ve toplumsal ilerlemenin ancak çarpıtılmamış iletişimle sağlanacağını
Kapitalist toplumlarda üretilen egemen ideolojilerin, topluma açık uçlu mitler yoluyla aktarıldığını

Yanıt Açıklaması: Habermas (1962) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü isimli kitabıyla eleştirel yaklaşımda yeni bir bakış açısı getirmiştir. Habermas bilim ve teknolojinin bireysel bilincin gelişimine olumsuz yönde etkide bulunduğunu ve toplumsal ilerlemenin ancak çarpıtılmamış iletişimle sağlanacağını belirtmektedir. Buna göre, İngiltere ve Fransa’da erken kapitalizmin geliştiği dönemde yaratılan tartışma ortamı yok olmuş, kamusal alan feodalleşmiştir. Toplumsal ilerlemenin ancak tartışmalı konularda tüm katılımcıların eşit ve özgür bilgiye erişim olanağının olduğu, sorunların anlaşılıp uzlaşmayla çözüldüğü ve kamuoyunun demokratik olarak biçimlendiği bir kamusal alanın yeniden yaratılmasıyla olası olduğunu savunmaktadır (Habermas, 2003; Timisi, 2003). Bu yaklaşım, İletişimsel Eylem Kuramı olarak da adlandırılmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum