İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72052

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel söylem çözümlemesinde makro yapı çözümlenirken kullanılan çözümlemelerden biridir?


Sözdizimsel Çözümleme
Sözcük Seçimleri
Haberin Retorik Çözümlenmesi
Şematik Çözümleme
Bölgesel Uyum

Yanıt Açıklaması: Haber metinleri üzerinde yapılan söylem çözümlemeleri, makro yapı ve mikro yapı olarak iki bölümde çözümlenmektedir: Makro Yapı • Tematik Çözümleme: Üst başlık, başlık, alt başlık, haber girişleri ve fotoğraflara yer verilir. • Şematik Çözümleme: Durum (haberin sunumu, sonuçları, ardalan bilgisi, bağlam bilgisini) ve yorum (haber kaynakları ve olayın taraflarının sözlü tepkileri) bilgilerine yer verilir. Mikro Yapı • Sözdizimsel Çözümleme: Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması, cümle yapılarının karmaşıklığı gibi bilgilere yer verilir. • Bölgesel Uyum: Ardarda gelen cümlelerin birbiriyle ilişkileri incelenir. • Sözcük Seçimleri: Seçilen sözcükler özelde muhabirin, genelde ise gazetenin ideolojisini yansıtmaktadır. Örneğin, aynı insanın terörist ya da özgürlük savaşçısı olarak tanımlanması haberin yer aldığı gazetenin ideolojisine bağlıdır. • Haberin Retorik Çözümlenmesi: Haberde ikna edici ve inandırıcı verilere bakılmaktadır. Haberin inandırıcı olması için görgü tanıklarından alıntılara yer verilir. Fotoğraf, grafik ve sayısal verilerden yararlanılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum