İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72060

Bir araştırmacı araştırmasında "bu çalışıyor mu?" gibi bir soru soruyorsa araştırmanın yapısı ne tür olabilir?


Keşfedici
Betimleyici
Açıklayıcı
Tanımlayıcı
Değerlendirici

Yanıt Açıklaması: Bilimsel araştırma amaçlarını niteleyen bir soru yapısı “bu nasıl çalışıyor ve neden böyle çalışıyor” şeklindedir. Neden ve nasıl sorularıyla yönlenen araştırmalardaki amaç olgular arasındaki ilişkinin yapısını “keşfetmek”tir. Örneğin “çocuk iletişimi nasıldır ve neden böyledir” sorularına cevap ararken bu iletişimi etkileyen diğer olgularla birlikte etkileşim yapısını ortaya koymak gerekir. C¸ocuk olma halinin niteliksel özellikleri, çocuk iletişiminde kullanılan kanallar, alternatif kanalların işieyiş mekanizması, farklı kanal kullanımlarının nedenleri, iletişimde verilmek istenen mesajın niteliği, mesaj niteliği ve kullanılan kanal arasındaki ilişki ve daha pek çok bağlam bu araştırma amacı içinde birbirleriyle anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde gözlenebilir. Bu tip keşifsel çalışmalar özü itibariyle teori geliştirme çalışmalarıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum