İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1282291

SIDE modelinin içeriği nedir?


Bireyler arası etkileşimin etkililiğini ve etkililiğinin derecesinin ölçülmesi, iletişim sürecinde yer alan ipuçlarının sayısı yerine, mesajların zaman ve oran bakımından değerlendirilmesine dayanır.

Bireyler arasında kişisel iletişim kurmak yerine bireylerin daha çok işyerlerinde, işle ilgili konularda iletişim kurmaları amacıyla kullanılmalıdır.

Bireyler arası etkileşimin ölçülmesiyle ilgilidir.

Bireyler, gerçek kimlikleri yanında grup içinde kendilerine yeni bir kimlik oluştururlar.

İletişim ortamlarına dayalı olarak gerçekleştirilen etkileşim sürecinde, bir bireyin diğerlerini gerçek birey olarak algılama süreci olarak tanımlanmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

SIDE modeline göre
bireyler, gerçek kimlikleri yanında grup içinde kendilerine yeni bir kimlik oluştururlar. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum