İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340437

İletişim ortamlarına dayalı olarak gerçekleştirilen etkileşim sürecinde, bir bireyin diğerlerini gerçek birey olarak algılama sürecine ne ad verilir?


Ortam zenginliği

Sosyal bulunurluk

İzlenim oluşturma 

Sosyal bilgi işleme

Sosyal bağ


Yanıt Açıklaması:

Sosyal bulunurluk (social presence), iletişim ortamlarına dayalı olarak gerçekleştirilen etkileşim sürecinde, bir bireyin diğerlerini gerçek birey olarak algılama süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu kurama göre, iletişim ortamında ne kadar çok kanal ve koda erişilirse kullanıcının, bir etkileşimdeki diğer katılımcıların mevcudiyetine o kadar çok dikkatini yoğunlaştırıldığı savunulmaktadır. Doğru yanıt B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum