İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340604

  • Daha sağlıklı topluluklar
  • Ticaretin artması
  • Çatışmanın azalması
  • Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim

Aşağıdakilerden hangisini kapsar?


Kültürler arası iletişimin özellikleri

Diğer Bireylerle Olan İlişkiler

Kültürler arası farklılıklar

Kültürler arası iletişimin yararları

Trompenaars yaklaşımı


Yanıt Açıklaması:

Kültürler arası iletişimin yararları

Yorumlar
  • 0 Yorum