İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340615

Kültürler arası iletişim sonucunda elde edilen faydalardan hangi seçenekte doğru olarak verilmemiştir?


Dil becerilerinin gelişmesi

Ticaretin artması

Çatışmanın azalması

Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim

Daha sağlıklı toplumlar


Yanıt Açıklaması:

Saygı, hoşgörü, anlayış, empati, gibi unsurlarla temellenen kültürler arası iletişimin başlıca yararları şunlardır:

a. Daha sağlıklı topluluklar: Kültürel farklılıklara saygı duyan toplumlarda bireyler
birbirlerini anlamaya, onaylamaya ve takdir etmeye gayret etmektedirler. Farklılıkları
kabullenip anlayışla karşılayan topluluklar ortaklaşa amaç için çalışırken ırk, cinsiyet,
etnik köken, yaşam tarzı gibi bireysel unsurları önemsememektedirler.

b. Ticaretin artması: Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim halinde olmak, ticari açıdan da fayda sağlamaktadır.

c. Çatışmanın azalması: Çatışma, ortak referans çerçeveleri kullanılarak azaltılıp yönetilebilen bir eylemdir. Çatışma genellikle durumu bir başkasının bakış açısından görememekten kaynaklanmaktadır. Söz konusu kişi başka bir kültürden geliyorsa mevcut duruma ön yargılar, genellemeler ve tek tipleştirme de eklemektedir. Bu durum savunmacı davranış biçiminin geliştirilmesine yol açarak çatışmanın körüklenmesine sebep olmaktadır.

d. Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim: Farklı kültürlere mensup bireyler iletişim kurarken aynı zamanda birbirlerinin değerlerini, tarihlerini ve alışkanlıklarını da öğrenmektedirler. Aralarındaki ilişki geliştikçe bireyler empati geliştirerek birbirlerini daha iyi anlamaktadırlar. Bilindiği üzere, her kültür farklı olsa da birçok ortak nokta bulunmaktadır. Her kültürde insanların temel ihtiyaç ve istekleri aynıdır; sadece söz konusu ihtiyaç ve isteklere ulaşma şekilleri farklıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum