İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1281927

 "Sözsüz iletişime ilişkin ipuçları bireylerin birbirleri hakkındaki algılarını, edinecekleri izlenimlerini bir diğer deyişle bireyler
arasındaki sosyal etkileşimi etkiler. " Sözünü kim söylemiştir?


Liu

Garton

Wellman

Gunawardena

Walter


Yanıt Açıklaması:

Liu’ya göre (2002) sözsüz iletişime ilişkin ipuçları bireylerin birbirleri hakkındaki algılarını, edinecekleri izlenimlerini bir diğer deyişle bireyler
arasındaki sosyal etkileşimi etkiler. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum