İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1339915

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sunumsal araçlar iletişim hâlinde bulunan kişileri zorunlu kılar çünkü araç kişidir. II. Kod, belirli bir zaman ve mekânda farklı kültürlerin üyeleri tarafından kabul görmüş ve paylaşılan anlam sistemidir. III. Kaynak ve alıcı, rollerini yerine getirirken birbirlerinden bağımsız hareket ederler.  IV. Mekanik araçlar iletişimsel metin hâline gelmiş iletileri, elektrik, ışık, ses ve radyo dalgalarına dönüştürür.


Yalnız II

I ve IV

II ve III

Yalnız I

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Yalnızca I. ve IV. kısımda verilen ifadeler doğrudur. II ve III. sırada yer alan ifadelerin doğru şekli aşağıdaki gibidir:

II. Kod, belirli bir zaman ve mekânda aynı kültürün üyeleri tarafından kabul görmüş ve paylaşılan anlam sistemidir.

III. Kaynak ve alıcı bu rollerini yerine getirirken birbirlerinden bağımsız hareket
edemez. 

Bu durumda yanıt B şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum