İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340432

Çevrim içi iletişimin en önemli üstünlüklerinden biri olarak gösterilen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Paket-değişim

Çoklu ortam

Etkileşim

Eş zamanlılık

Bağlantılı metin


Yanıt Açıklaması:

Çevrim içi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özellikler; paket-değişim, çoklu ortam, etkileşim, eş zamanlılık ve bağlantılı metin (hypertextuality) şeklinde sıralanmaktadır. Paket-değişimi, İnternet teknolojisiyle ilişkilidir. Bizim tek parça olarak aldığımız mesajlar İnternete bağlanırken kullandığımız İnternet Hizmet Sağlayıcının (ISP-Internet Service Provider) bilgisayarında tek paket hâline dönüştürüldükten sonra bize ulaşır. Çoklu ortam özelliği ise çevrim içi ortamda ses (müzik, konuşma, diğer), hareketli ya da durağan görüntü (fotoğraf, çizim, grafik, vidyo, animasyon) ve metin türü farklı ortamlarla mesajların iletilebilmesi anlamını taşımaktadır. Etkileşim ise çevrim içi iletişimin en önemli üstünlüklerinden biri olarak gösterilmektedir. Çevrim içi iletişim kullanıcıların farklı biçim ve derinlikte etkileşim kurmalarına imkân vermektedir. Eş zamanlılık ise aşağıda açıklanan çevrim içinde eş zamanlı ya da eş zamansız etkileşim kurma ile ilişkilidir. Çevrim içi iletişim, kullanıcılarının hepsinin aynı anda bir arada olmasını gerektiren bir etkileşimin yanı sıra aynı anda bir arada olmasalar da iletişim kurmalarına imkân sağlamaktadır. Bağlantılı metin özelliği çevrim içi iletişimde mesajlaşmanın ardışık olmak zorunda olmadığı, dallara ayrılan bir yapısı olduğunu vurgulamaktadır. Doğru yanıt C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum