İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340479

Eğer iletişim kuran bireylere yeterli zaman verilirse, çev­rim içi iletişimin yüz yüze ortamlardaki kadar etkili olabileceği aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine dayanmaktadır?


Sosyal Bulunurluk

Sosyal Bilgi İşleme

Ortam (Medya) Zenginliği

Topluluk Olma

Hiperkişisel iletişim


Yanıt Açıklaması:

Sosyal Bilgi İşleme:

Bu model çevrim içi iletişim aracılığıyla ilişki kuranların, diğerleri gibi, sosyal ilişki geliştirmeye çalıştıklarını varsayar. Bunu yaparken, daha önceden birbirine yabancı olan kişiler, metinsel olarak iletilen bilgiler aracılığıyla birbirleri hakkında basit izlenimler elde ederek birbirleriyle tanışırlar. Bu izlenimlere dayanarak, bilgi toplama stratejileri aracılığıyla, tanıştıkları insanlar hakkındaki varsayımlarının doğruluğunu denerler. Walther’a göre kişilerarası izlenim oluşturma ve ilişkisel gelişim için yeterli miktarda zaman ve yeterli miktarda ileti değişimi yapıldığında, diğer eksikliklerin üstesinden gelinir ve bilgisayar dolayımlı iletişim ortamı, yüz yüze iletişim ortamı ile aynı olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum