İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340480

Uzmanlara göre insanlar birbirlerini en etkili şekilde anlayabilmek için her zaman “en zengin” iletişimi tercih ederler. Video konferans, telefon kanal kapasitelerine bağlı olarak yapılan iletişim aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine dayanmaktadır?


Sosyal Bulunurluk

Sosyal Bilgi İşleme

Ortam (Medya) Zenginliği

Topluluk Olma

Hiperkişisel iletişim


Yanıt Açıklaması:

Ortam (Medya) zenginliği:

Bilgisayar jest, mimik, ses tonu, yüz ifade­leri gibi sözsüz iletişim ögelerini taşıyamadığı gibi, bireyler arasında sosyal normların paylaşılmasına olanak vermemektedir. Dolayısıyla bilgisayar orta­mındaki iletişimin, yüz yüze ortamlarla karşılaştı­rıldığında daha soğuk, iletişimin sosyal boyutunu içermeyen, görev yönelimli olmasına neden olmak­tadır. Ki­şisel olmayan bakış açısı, bilgisayarı bireyler arası iletişim süreci içinde yetersiz bularak değerlendir­mektedir. Bu değerlendirmelerdeki dayanaklarını sosyal bulunurluk ve ortam zenginliği kuramlarına dayandırmaktadırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum